Kompositteknik

Devex Mekatroniks åtaganden inom kompositteknik

Svensk industris intresse för att använda och tillämpa kompositmaterial i sina produkter växer snabbt. Inom flyg- och försvarsindustrin har kompositmaterial använts i många år och även inom fordonssektorn har kompositmaterial fått en allt bredare användning.

En tydlig trend idag är att många andra industribranscher har sett fördelarna med kompositer såsom bland annat lägre vikt, hög hållfasthet och styvhet, formbarhet, korrosionsbeständighet och designfrihet; detta har medför ett ökat intresse för utveckling av kompositprodukter.

Devex besitter en bred kompetensbas inom området kompositteknik. Vi kan erbjuda våra kunder hjälp med allt från design och konstruktion till simuleringsteknik, projektledning och produktionsteknik. Vårt etablerade samarbete med våra tillverkande partners, ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder en bred bas av produktionstekniker för komposittillverkning som gör att fokus alltid sätts på utveckling och förädling av varje produkts unika egenskaper.

Exempel på hur vi jobbar inom området kompositteknik:

Komplett produktutveckling av kompositprodukter

  • Vi tillämpar en optimeringsdriven produktutveckling
  • Helhetsåtagande kring materialval, konstruktion, strukturanalys, optimering samt kvalificering och testning
  • Produktionsanpassade lösningar
  • Problemlösning inom befintliga utvecklingsprojekt

Prototypframställning av kompositprodukter

  • Verktygsframtagning, bl.a. genom additiv tillverkning och kompositverktyg
  • Initierar samarbete med tillverkningspartners och materialleverantörer

Metodutveckling för kundanpassad serietillverkning

  • Utvärdering och anpassning av materialval och tillverkningsmetoder
  • Kvalitetskontroll av produktionskedjan och slutprodukt

 

 Kontakta oss

Är ni intresserade att utveckla eller förädla kompositprodukter? Ta kontakt med Devex Linköpingskontor så hjälper vi er!