Medicinteknik och Life Science

Många innovativa medicintekniska lösningar från Sverige

En anledning är det goda sammarbetsklimat som länge funnits mellan teknikföretag, sjukvård och landsting. Det har skapat en bra grund för nya smarta produkter och hjälpmedel inom sjukvården.

Sverige har också, trots att vi är ett litet land, en stark ställning internationellt inom medicinteknik och Life science.

Devex har under mer än 15 år hjälpt företag inom Life Science och medicinteknik. Det här är ett område vi verkligen brinner för. Vi kan uppvisa ett stort antal genomförda projekt genom åren där kunderna varit små nyuppstartade företag med spännande produktidéer eller stora koncerner med samma behov av hjälp med produktutveckling.

Devex hjälper dig med:

 • Instrumentutveckling
 • Laboratorieutrustningar
 • Medicinsk produktionsteknik
 • Projektledning
 • Prototyper
 • Validering
 • Riskanalyser
 • ISO 9001 & 13485
 • GMP/ QSR
 • Genomförande av audits/ revisioner
 • Tech transfer, processoptimeringar
 • 510K, CE-märkning
 • Regulatoriska krav

SONY DSC