Mekanik

beräkningar bild 3

Devex arbetar med mekanik inom ett stort antal branscher och merparten av uppdragen innefattar utveckling av nya produkter.

Mekanik  för bästa slutresultat

Våra konstruktörer ser alltid till helheten och tar redan från start hänsyn till produktion, tillverkningskostnad och miljö. Arbetet utförs nästan uteslutande i 3D-CAD med de cadsystem som du föredrar. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi tidigt göra realistiska bedömningar av tid, kostnad, risker och möjligheter för mekaniska konstruktionsidéer och projekt.

Tryggt, kostnadseffektivt och konkret

Vi genomför förstudier och tar tidigt fram prototyper så att du kan göra en bedömning av det slutgiltiga resultatet. Många projekt drivs ända fram till startad serieproduktion. Genom att arbeta med moderna och dedikerade prototyptillverkningsmetoder såsom FFF, Fleraxlig CNC-fräsning, laserskärning och gnistning skapar vi kostnadseffektiva lösningar och konstruktioner som matchar eller överträffar dina uppsatta krav.

KONSTRUKTION

Devex har som affärsidé att vara en strategisk resurs från idé till färdig produkt. Konstruktion och design går ofta hand i hand. Det enkla är det vackra och det svåra är att konstruera enkelt och effektivt. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi en konstruktion med bästa möjliga funktion till lägsta tänkbara kostnad. Våra kunder ställer höga krav på oss att leverera effektiva konstruktioner. Vi har genom åren genomfört mängder av konstruktionsuppdrag med olika komplexitet, vilket ger oss en bred referensplattform i konstruktionsarbetet.

 

Kontakta oss