Kvalitet & Miljö

Devex Mekatronik är certifierad enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet, bl.a. använder vi avvikelsehantering för att snabbt åtgärda eventuella avvikelser. Vårt kvalitetssystem är uppbyggd för att kunna certifiera oss även inom ISO-13485 i Stockholm och övriga kontor.

Företagets grundläggande värderingar är ett viktigt koncept för hur verksamheten ska fungera och hur organisationens förmåga att vara effektiv och ständigt förbättras.

SvenskSvensk

 

Kvalitetspolicy

För att varje uppdrag och projekt ska bli framgångsrikt och Devex nå sina uppsatta mål ska vi arbeta aktivt med vår policy och våra mål.

Ett företag – Devex ska sträva efter att utnyttja Devex samlade kompetens för att göra kunden nöjd oavsett geografisk placering. Devex skall ha högt i tak så att alla medarbetare kan komma till tals och bidra till Devex utveckling.

Kundfokus – Devex ska ha en ständig dialog med kunden för att förstå och anpassa oss till kundens behov och förväntningar. Kunden skall känna att Devex konsulter ger mervärde och kunden ska känna sig prioriterad i alla faser.

Engagemang – Devex skall ha ett öppet klimat med tydligt informationsflöde så att alla medarbetare vet vad som är på gång och kan känna sig delaktiga. Med intressanta projekt och uppdrag attraherar Devex de bästa konsulterna på marknaden. Devex skall vara ett attraktivt konsultbolag som bidrar till att öka kundens lönsamhet genom att vi tillhandahåller marknadens mest kompetenta ingenjörer.

Mervärde – Devex konsulter skall tänka kritiskt och arbeta aktivt med internt och externt förbättringsarbete så att våra kunder tjänar på att anlita oss och känner att deras produkter utvecklats.

Ständiga förbättringar – Devex skall vara ett komplett utvecklingsföretag som har de senaste tekniska verktygen för utveckling av mekatronikprodukter. Devex konsulter skall kontinuerligt ges möjlighet att utvecklas för att möta marknadens krav. Devex arbetar aktivt med att förbättra sitt miljö och kvalitetsledningssystem och använder sig av PDCA-modellen samt CAPA.

Lönsamhet – Kunden skall öka sin lönsamhet genom att anlita Devex och våra konsulter skall alltid arbeta med den för kunden mest kostnadseffektiva lösningen.

Miljöpolicy

Vi skall dagligen arbeta med att minska miljöbelastningen och därmed bidra till en renare och hälsosammare miljö.

Genom att:

  • I alla företagets verksamheter hushålla med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten samt förebygga föroreningar
  • Minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen
  • Skapa intresse och engagemang bland anställa för miljöarbete genom aktivit deltagande, information och utbildning
  • Följa forskning och utveckling på området och verka för att vårt miljöarbete reducera förorening samt sträva efter ständiga förbättringar
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra för verksamheten ställda krav
  • Engagera våra leverantörer till ett agerande som värnar om naturens resurser och följa gällande miljölagar och föreskrifter.