Kvalitet & Miljö

Devex Mekatronik är certifierad enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet, bl.a. använder vi avvikelsehantering för att snabbt åtgärda eventuella avvikelser. Vårt kvalitetssystem är uppbyggd för att kunna certifiera oss även inom ISO-13485 i Stockholm och övriga kontor.

Företagets grundläggande värderingar är ett viktigt koncept för hur verksamheten ska fungera och hur organisationens förmåga att vara effektiv och ständigt förbättras.

SvenskSvensk

 

Kvalitetspolicy

För att varje uppdrag och projekt ska bli framgångsrikt och Devex Mekatronik nå sina uppsatta mål ska vi arbeta aktivt med vår policy och våra mål.

Ett företag – Devex Mekatronik ska sträva efter att utnyttja företagets samlade kompetens för att göra kunden nöjd oavsett geografisk placering. Vi skall ha högt i tak så att alla medarbetare kan komma till tals och bidra till gemensam utveckling.

Kundfokus – Devex Mekatronik ska ha en ständig dialog med kunden för att förstå och anpassa oss till kundens behov och förväntningar. Kunden skall känna att våra konsulter ger mervärde och kunden ska känna sig prioriterad i alla faser.

Engagemang – Devex Mekatronik skall ha ett öppet klimat med tydligt informationsflöde så att alla medarbetare vet vad som är på gång och kan känna sig delaktiga. Med intressanta projekt och uppdrag attraheras de bästa konsulterna på marknaden. Vi skall vara ett attraktivt konsultbolag som bidrar till att öka kundens lönsamhet genom att vi tillhandahåller marknadens mest kompetenta ingenjörer.

Mervärde – Devex Mekatronik konsulter skall tänka kritiskt och arbeta aktivt med internt och externt förbättringsarbete så att våra kunder tjänar på att anlita oss och känner att deras produkter utvecklats.

Ständiga förbättringar – Devex Mekatronik skall vara ett komplett utvecklingsföretag som har de senaste tekniska verktygen för utveckling av mekatronikprodukter. Företagets konsulter skall kontinuerligt ges möjlighet att utvecklas för att möta marknadens krav.

Lönsamhet – Kunden skall öka sin lönsamhet genom att anlita Devex Mekatronik och våra konsulter skall alltid arbeta med den för kunden mest kostnadseffektiva lösningen.

Miljöpolicy

Vi skall dagligen arbeta med att minska miljöbelastningen och därmed bidra till en renare och hälsosammare miljö.

Genom att:

  • I alla företagets verksamheter hushålla med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten samt förebygga föroreningar
  • Minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen
  • Skapa intresse och engagemang bland anställa för miljöarbete genom aktivt deltagande, information och utbildning
  • Följa forskning och utveckling på området och verka för att vårt miljöarbete reducera förorening samt sträva efter ständiga förbättringar
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete och utforma verksamheten så att miljölagar och andra för verksamheten ställda krav
  • Engagera våra leverantörer till ett agerande som värnar om naturens resurser och följa gällande miljölagar och föreskrifter.