Ny design för Triomed

Njurarnas huvudsakliga uppgift är att rena blodet från restprodukter och att avlägsna vatten ur kroppen. När man har njursvikt klarar njurarna inte av det, och skadliga ämnen och vatten stannar kvar i kroppen.

Dessa patienter lever i ett ständigt behov av att tömma ut och fylla i ny vätska i påsar. Behandlingen utförs oftast i hemmet av patienten själv 4-5 gånger per dygn och kan dessutom leda till infektioner.

Triomed AB har utvecklat en portabel artificiell njure och ett portabelt filtreringssystem som renar vätskan utan byte av påsar. En stor förenkling för patienten som kan leva mer normalt och utan ständigt underhåll med vätskor vilket möjliggör både rörelsefrihet och ökad livskvalitet.

Devex Mekatronik har bidragit med ny design för den portabla lösningen som ytterligare ska kunna förbättra användarupplevelsen. Kravet var att det skulle vara en robust lösning med hårt skal men samtidigt vara mjuk, ljus och ergonomisk.

Resultatet är flera olika förslag med allt från abstrakta linjer och form till konkret, trygg design för helhetskänslan.