Vad vi gör

Devex Mekatronik är ett ingenjörsbolag bestående av tekniska konsulter inom ett flertal discipliner. Vi har de resurser som krävs för att på ett effektivt sätt hjälpa våra kunder att utveckla nya idéer till fungerande tekniklösningar.

Våra helhetslösningar med integrerad produktion är unika i branschen. Vi kompetensförstärker kundens eget utvecklingsteam, alternativt driver vi projektet som helhetsåtagande med egna resurser från något av våra kontor helt enligt kundens önskemål.

Vi strävar efter att med erfarenhet, passion och engagemang genomföra uppdrag som överträffar våra kunders förväntningar. Målet är att vi ska kunna hjälpa våra kunder att behålla eller förbättra sin konkurrenskraft.

 

Mer om vårt erbjudande – Vilka faser arbetar vi i?

Förstudie

Flera av våra kunder ligger i teknikens framkant och arbetet startas efter att sekretessavtal tecknats. Vår beprövade skalbara utvecklingsmetodik med stödfunktioner ger tidigt inblick i utvecklingsarbetets alla moment.

Koncept

I konceptfasen presenteras principiella skisser och CAD-modeller på system, modul och detaljnivå. Designkoncept med hänsyn till ergonomi och människa-maskin-interaktion presenteras.

Utveckling

Här erbjuder vi våra kompetenser inom mekanik, elektronik och mjukvara för att utveckla koncepten till funktionella lösningar. Arbetet genomförs ofta i sekvenser efter förutbestämd plan.

Prototyputvärdering

Prototyper tillverkas effektivt tillsammans med partners i olika nivåer. Efter utvärderingar ges svaren som krävs för att vidareutveckla de tekniska lösningarna.

Sluttest och certifiering

Efter prototyputvärderingen driver vårt ingenjörsteam sluttestarbetet vilket ofta innefattar EMC, IP, transporttester samt certifiering mot gällande regulatoriska krav som CE, UL m.m.

Industrialisering

När sluttester och certifieringar är genomförda framställs all dokumentation som krävs för en kvalitativ, reproducerbar och säker tillverkningsprocess.

Överlämning/produktvård

Utvecklingsarbetet genomförs enligt kvalitetssystem och arkiveras internt på säkra servrar. Under produktens livscykel förses löpande kompetens för vidare produktvård.

Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring ditt nya projekt!