Kompetensförstärkning

 

Elektronik

Devex Mekatronik bedriver elektronikutveckling på ett strukturerat sätt som passar både det lilla företaget och den stora koncernen. Vi är verksamma i många branscher såväl i som utanför Sveriges gränser.

Mekanik

Devex arbetar med mekanikutveckling inom ett stort antal branscher och merparten av uppdragen innefattar utveckling av nya produkter.

Mjukvara

Devex Mekatronik erbjuder en bred kunskap inom mjukvaruutveckling, främst för inbyggda system. Genom åren har vi tagit fram applikationer till allt ifrån små enkla kostnadsoptimerade givar- och sensorsystem till avancerade instrument med precisionssensorer, reglersystem och avancerad databehandling.

Produktutveckling

Rätt styrning är grunden i alla framgångsrika projekt. När alla är överens om projektets omfattning arbetar projektledaren fram en plan som belyser möjligheter och risker ur tre perspektiv: teknik, bemanning och marknad. När planen godkänts av kunden kommer projektledaren att leda, styra, och entusiasmera utvecklingsteamet så att delmål och mål nås enligt plan. Projektledaren använder Devex projektstyrningsmodell som är väl förankrad hos alla medarbetare.

Samarbeten och nätverk

I vissa fall krävs specialistkunskap för att lösa ett specifikt problem. Då vänder vi oss till vårt kontaktnät. Bland våra samarbetspartners finns bland annat olika specialister från universitet och forskningscentra till jurister, industridesigners, prototyptillverkare, marknadsförare m.fl.

Kontakta oss