Produktleverans

Produktleverans är vårt ess i rockärmen

Devex produktleverans är en helhetslösning som är unik i branschen. Vi kan på ett kostnadseffektivt sätt tillsammans med samarbetspartners, utveckla tekniklösningar till färdig produkt. Allt sker i nära och väl utvecklat samarbete där ingenjörer och produktionsspecialister redan i tidig fas tillsammans utvärderar tekniklösningar för rationell och effektiv produktion. Vi strävar efter en långsiktighet i våra kundsamarbeten vilket innebär att vi följer produkten genom hela dess livscykel.

Devex Mekatronik produktleverans

TILLVERKNING

Vi kan ta fram prototyper i olika stadier med också ansvara för serieproduktion, förpackad produkt levererad direkt till kunden.

MONTERING

Ett utvalt team utför monteringsarbetet. I slutfasen görs kunden delaktig för att förstå produkten och lära sig hur man monterar den.

TEST & VERIFIERING

Då ett projekt avslutas kan våra konsulter verifiera produktens funktion och prestanda. Arbete utförs av personal med lång erfarenhet av verifierande provning som följer en testspecifikation. Denna skall innehålla:

  • Testning av produktens moduler, t.ex. med unit-test verktyg.
  • Integrationstester; att testa produkten tillsammans med det övriga systemet.
  • Funktionstester; att testa hela produkten och alla dess funktioner.