Produktutveckling

Devex Mekatroniks projektmodell ger en effektiv kvalitetssäkring och minimerar risk och påverkan av oförutsedda händelser. Framgångsfaktorn är det enkla och tydliga formatet som säkerställer att alla inblandade i projektet vet vad som ska göras, när det ska göras, och vem som bär ansvaret.

Aktiviteter

Att modellen är modulbaserad och skalbar betyder att den enkelt anpassas efter just Ert projekt och Era förväntningar. Samtliga delar i projektet är väl definierade, från systemutveckling och projektstyrning till kvalitetssäkring och överlämning.

Kvalitetsdokumentation tas fram när den behövs under processens gång. Det ger inte bara stöd till kvalitetssäkringen av själva projektet, utan bildar även en väldefinierad plattform när systemet tas i drift. På så sätt erhålls kontroll över kommande kostnader för förvaltning, underhåll, uppgradering och support.

Produktutveckling i Delprojekt

Devex Mekatronik erbjuder dig allt från rent idéarbete till kompletta utvecklingsprojekt, produktkoncept och serietillverkning av produkter. Om behovet är mindre eller projektet befinner sig i ett tidigt, diffust stadium kan vi även fungera som ett externt bollplank som ger råd och stöd och hjälper dig att komma vidare.

Produktutveckling i Helprojekt

Vår projektleverans lämpar sig väl för våra kunder som helt saknar teknikutvecklingsorganisation eller för de kunder som behöver frigöra tid eller inhämta ny kompetens. Uppdragen genomförs som utvecklings-, modul- eller delprojekt.

Arbetet leds av Devex multidisciplinära projektledare med definierade gränssnitt och utefter rapporteringsrutiner med förutbestämda grindbeslut. Arbetet drivs enligt våra kunders utvecklingsmetodik eller enl. Devex beprövade utvecklingsmetod.

Klicka på bilden nedan för högre upplösning.

Projektleverans i proccessbeskrivning